Sabon Birni is a Local Government Area in Sokoto State, Nigeria. Sabon Birni Local Government is one of the 23 Local Government Areas of Soko State.

District: Sabon Birni

Gangara 842106
Gatawa 842106
Kalgo 842106
Kukawa 842106
Lajinga 842106
Makuwana 842106
Sabon Birni 842106
Tara 842106
Tsamaye 842106
U/Lalle 842106