Yagba West Local Government Area is in Kogi State, Nigeria, near Kwara State. The headquarter is in the town of Odo Ere. Check out the zip code of Yagba West below

District: West – Yagba

Town         Zip Code
Akaka 262103
Assia 262103
Egbe 262103
Ejiba 262103
Iddo 262103
Igbaraku 262103
Isanlu Esa 262103
Iyemerin 262103
Odo-Ara 262103
Odo-Ere 262103
Odo-Eri 262103
Odosin 262103
Ogbe 262103
Ogga 262103
Oke-Ere 262103
Okoloke 262103
Okoto 262103
Okunran 262103
Omi 262103