Orolu Local Government Area is in Osun State, Nigeria. The headquarters is in the town of Ifon.  check out the zip code of Orolu below

District: Ifon

Abegunde 230102
Ajala 230102
Ajegunle 230102
Aliyu 230102
Aminu 230102
Amusun 230102
Aro Elemo 230102
Asalu 230102
Awokunle 230102
Awoniyi 230102
Awoyale 230102
Bara 230102
Barohun 230102
Basorun 230102
Bolorunduro 230102
Egan Aje 230102
Elemo 230102
Esa 230102
Folarin 230102
Idi Ape 230102
Idi Iroko 230102
Idi Osan 230102
Idiape 230102
Idiya 230102
Ifon 230102
Ikimo 230102
Jagun 230102
Kajola 230102
Laarope 230102
Molufon 230102
Odesola 230102
Odofin 230102
Ofe Bolo 230102
Ogundele 230102
Ogunkeye 230102
Ojomu 230102
Oke 230102
Okemole 230102
Oloba Oke 230102
Olobaile 230102
Ologede 230102
Olorunda 230102
Olukutun 230102
Oluode 230102
Onigari 230102
Onigiloro 230102
Onsokun 230102
Osolo 230102
Osun Esa 230102
Owode 230102
Saba 230102