Atakunmosa Local Government Area is in Osun State, Nigeria. The headquarter is in the town of Osu. Check out the zip code of Atakunmosa below

District: Epe/Ifelodun

Epe 233106
Igbadae 233106
Igun 233106
Ijana 233106
Iyenmogun 233106

District: Ibodi

Aba Anu 233105
Ibodi 233105
Igila 233105
Olorombo 233105

District: Ifewara

 

Bowale 233109
Ifeware 233109
Imelu 233109
Ogogo Akaro 233109
Owena 233109

District: Isaobi

Isaobi 233103
Isotun 233103
Itaosin 233103
Salau 233103

District: Itagunmodi

Alaba 233107
Araromi 233107
Itagunmodi 233107

District: Muroko

Aladura 233104
Ilaa 233104
Isireyun 233104
Isolo 233104
Muroko 233104

District: Okebode

Abebeyun 233108
Kajola 233108
Lala 233108
Oke-Osin 233108
Okebode 233108

District: Osu

Akola 233102
Alakowe 233102
Alusekere 233102
Aro-Aji 233102
Ayorunbo 233102
Balogun 233102
Bara 233102
Iloba 233102
Itamerin 233102
Iwaro 233102
Odesomi 233102
Orogo 233102
Osu 233102