Yabo is a Local Government Area in Sokoto State, Nigeria. Yabo Local Government is one of the 23 Local Government Areas of Soko State.

District: Kilgori

Bakale 851102
Birni Ruwa 851102
Kilgori 851102

District: Yabo

Bingaje 851101
Binji 851101
Budurega 851101
Dono 851101
Fakka 851101
Kibiyare 851101
Muza 851101
Ruggar 851101
Torankawa 851101
Yabo 851101