Surulere Local government area is located in Lagos. It has more than 500,000 inhabitants and shares a border with Yaba.  Check out the zip codes of  Surulere below.

District: Gambari/Baya

Aba Kae 210105
Abewo 210105
Abogunde 210105
Abuduka 210105
Ajase 210105
Alate 210105
Aresejowi 210105
Asileke 210105
Baya Oje 210105
Biro 210105
Egbeda 210105
Gambari 210105
Gbede 210105
Igbon 210105
Iyelu 210105
Jabata 210105
Kangi 210105
Mumuni 210105
Olooye 210105
Oloya 210105
Paasi 210105
Patiko Oloya 210105

District: Iresadu / Arolu

Adudu 210102
Aganyan 210102
Alagbede 210102
Alayin-Elebekebe 210102
Arolu 210102
Ayetoro 210102
Baasa 210102
Baba Egbe 210102
Elesinmeta 210102
Fasina 210102
Gbena 210102
Idi Opele 210102
Idi oro 210102
Idi-ori 210102
Igboile 210102
Ikle Odu 210102
Ikunsin 210102
Ilosin 210102
Iranyin 210102
Iregba 210102
Iregba Bankole 210102
Iresaapa 210102
Iresadu 210102
Kulodi 210102
Labanju 210102
Labode 210102
Lekewogbe 210102
Maya 210102
Ogala 210102
Ojo 210102
Okiti 210102
Olowosoke 210102
Olukosi 210102
Omonijuku 210102
Pooro 210102
Sadiwin 210102
Sapati 210102
Yakoyo 210102

District: Iwofin

Aba Araoye 210104
Ajegunle 210104
Alayin 210104
Bagbaji 210104
Budo Oni Eran 210104
Igbo-Ile 210104
Iwofin 210104
Oke-Asaa 210104
Olorombo 210104
Onisa 210104
Oniyeya 210104
Opatoyin 210104
Owode 210104
Temidire 210104

District: Oko

Aagba Ijado 210103
Ajagunsi 210103
Aserawo 210103
Bale Oba 210103
Ebila-Temidire 210103
Ikolo 210103
Ilajue 210103
Ilogbo 210103
Ipasa 210103
Iware 210103
Laege 210103
Mayin 210103
Mumi 210103
Odanbon-Adare 210103
Ogede 210103
Oko 210103
Okolo 210103
Onikeke 210103
Oosu 210103
Origi 210103
Owoaso 210103
Panda 210103