Oraide local government area is located in Osun state. The main ethnicity in the area is Ijesa. More than 140,000 persons live in the area. Check out the zip codes of Oraide below.

District: Erin-Oke/Erin-Ijesa

Erin-Ijesa 233118
Erin-Oke 233118
Igbelajewa 233118

District: Erinmo / Iwaraja

Erinmo 233117
Ijimo 233117
Iwaraja 233117
Omo-Ijesha 233117


District: Ijebu-Jesa Rarul

Aba Lawani 233114
Ijaregbe 233114
Itegun 233114

District: Ijeda / Iloko

Ijeda 233116
Iloko 233116

District: Ikeji Arakeji/

Akeji 233121
Ikeji Arakeji 233121
Olori-Oko 233121
Owena Ijesa 233121

District: Ikeji-Ile

Ikeji-Ile 233119
Oko Orisakeji 233119
Olobe-Ide 233119

District: Ipetu-Ijesa

Adedeji 233120
Afinbiokin 233120
Alabameta 233120
Apoti 233120
Asalu 233120
Bolorunduro 233120
Dagbaja 233120
Ipetu Jesa 233120
Lawaye 233120
Oko 233120
Oloruntedo 233120
Onikoko 233120
Orisunbare 233120
Sawe 233120

District: Iwoye

Eti Oni 233115
Ilo Ayegunle 233115
Iwoye 233115