Opobo-Nkoro is a Local Government Area in Rivers State, Nigeria. Opobo-Nkoro Local Government is one of the 23 Local Government Areas of Rivers State.

District: Opobo

Epelema 503103
Ikwata 503103
Iloma 503103
Iwoama 503103
Job-Ama 503103
Kalaibiama 503103
Kalasunju 503103
Minima 503103
Nkoro 503103
Obo- Town 503103
Okorobo -Ile 503103
Olam – Nkoro 503103
Olum 503103
Opum 503103
Queens Town 503103