Odo Otin local government area is in Osun State, Nigeria. The headquarters is in the town of Okuku. The population is more than 134,110. check out the zip code of Odo Otin below

District: Asi / Asaba /Oyan

Asaba 231107
Asi 231107
Oyan 231107

District: Ekosin / Iyeku

EIesin-Funfun 231104
Ekosin 231104
Iyeku 231104
Kosemani 231104
Oiakunmodu 231104
Olokumodo 231104

District: Faji/Opete/ Igbaye

 

Ago Ayo 231105
Faji 231105
Idiroko 231105
Igbaye 231105
Imuleke 231105
Opete 231105

District: Ijabe/ Ila / Odo

Alapata 231106
Igbotele 231106
Ijabe 231106
Ila-Odo 231106
Opanda 23110

District: Inisa / Obe / Agbeye

Agbeye 231103
Inisa 231103
Ore 231103

District: Okua / Ekusa

Ekusa 231102
Okua 231102

District: Okuku

Adegbite 231101
Okuku 231101