Kwaya Kusar is a Local Government in Borno State. Kwaya Kusar Local Government is one of the 27 Local Government Areas of Borno State.

Below are the postcodes for towns in Kwaya Kusar LGA.

Location Postcode
Jalingo 603103
Lesga 603103
Wada 603103
Juga 603103
Magaba 603103
Wandali 603103
Jugual 603103
Maiba 603103
Wara 603103
Kenzuwa 603103
Mbula 603103
Wawa 603103
Keri 603103
Midla 603103
Yangwam 603103
Kopala 603103
Minta 603103
Yimbu 603103
Kuam Sheng 603103
Moku 603103
Yimirdlalang 603103
Kubuku 603103
Paka 603103
Zobi 603103
Kullankasan 603103
Pankilang 603103
Kurba Gayi 603103
Pela Tsuigi 603103
Kuthi Dika 603103
Peta 603103
Kwagu 603103
Pika 603103
Kwardun 603103
Pukuma Miyim 603103
Hutayankwar 603103
Kwathaung 603103
Salahu 603103
Jagali 603103
Kwaya Kusar 603103
Saura 603103
Jaki 603103
Lafiya 603103
Tawasu 603103
Algarno 603103
Gaidam 603103
Balba 603103
Gamsama 603103
Bargu 603103
Gashina 603103
Bila 603103
Giba 603103
Bilazi 603103
Guba 603103
Bima 603103
Gubai 603103
Charangi 603103
Guburde 603103
Chikwi 603103
Gudula 603103
Dayar 603103
Gujba 603103
Dema 603103
Gusi 603103
Dlashu 603103
Guwal 603103
Duchi 603103
Gwandi 603103
Dunkur 603103
Hema 603103
Durum 603103
Fesingo 603103
Gadam 603103