Kosofe is an area in Lagos state. It is a local government, headquartered in Kosofe town. The area of Kosofe is less than 100km².
Check out Zip codes for Kosofe below.Abaketa                    105102

Aboreji                     105102

Akodoise                  105102

Apakin                      105102

Apakun                     105102

Ebute Ilosu               105102

Ebute Lekki              105102

Folu                          105102

Idaso Magbo Segun 105102

Idata                         105102

Ide Kekere               105102

Ide Nla                     105102

Idotun                      105102

Igbekodo                  105102

Igbogun                    105102

Igbolomi                   105102

Ikegun                      105102

Ilagbo                       105102

Ilege                         105102

Ilogbo                       105102

Imagbon Segun        105102

Imedu                       105102

Imoba                       105102

Imosan                      105102

Ise Owode                105102

Itamarun                   105102

Itoke                         105102

Kosu                         105102

Lekki                        105102

Lepiya                      105102

Mafogunde               105102

Mogido                     105102

Ode Omi                  105102

Ogogoro                   105102

Okegelu                    105102

Oko Oba                   105102

Okunalye                  105102

Okun Folu                105102

Okunise                    105102

Okun Oriyanrin        105102

Olomowewe             105102

Oniganrigan              105102

Onigbedu                 105102

Oniyanrin                 105102

Origanringan            105102

Osokoro                    105102