Ijebu-jesa town is located in Oriade local government area, Osun state. It is close to Ondo state. Check out the zip code of Ijebu-jesa below.

Area: Odo Oja

 STREET ZIPCODES
Efe Road 233331
Iwoye Road 233331
Majafa Street 233331
Adochem 233331

Area: Temidire

 STREET  ZIPCODES
Ijaregbe Rd. 233322
Ilesha Way 233322
Ajia Dairo 233322

Area: Ire Akari

 

 STREET  ZIPCODES
Ajifolokun Estate 233312
Ilesha Way 233312
Grammar School Rd. 233312

Area: Igbon Iloro

 STREET  ZIPCODES
Odo-Oja 233311
Ukenisa 233311
Odo-Afin 233311
Baptist Road 233311
Oke Grammar 233311

Area: Oke Inisa

 STREET  ZIPCODES
Ogbon Iloro St. 233381
Oke Ilore St. 233381
Ijapa Iloko Way 233381
Ogbon-Igede 233381

Area: Irepodun

 STREET  ZIPCODES
Ijaregbe Rd. 233321
Oke-Ogun Way 233321

Area: Odogo

 STREET  ZIPCODES
Ilegun Iwoye 233362
Olashore Way. 233362
Odo Eriru 233362

Area: Odo Afin

 STREET ZIPCODES
Oko Iloro 233371
Oko-Inisha 233371
Ogbon Iloro 233371
Iloko-Ijesha Way. 233371

Area: Ogbon Ogbeje

 STREET  ZIPCODES
Odo-Oja St. 233341
Itegun 233341
Odo-Ese St. 233341

Area: Odo Ese

 STREET  ZIPCODES
Odo-Aafin 233361
Oke-Eriru 233361
Oke-Oja 233361