Ifelodun local government area is located in Kwara state. It has its headquarters in Share town. The population is more than 200,000 and are mostly of Yoruba ethnicity. Check out the zip code of Ifelodun below

District: Ekoende

Abule 231110
Abule Elega 231110
Abule Idi-Irin 231110
Abule Mokoye 231110
Abule Olufi 231110
Eko Ajala 231110
Eko Ende 231110
Olodan 231110

District: Iba

 

Alaaro 231111
Aoku 231111
Iba 231111
Iga Saliu 231111
Igalambe 231111
Isale Aisin 231111
Ojomu 231111
Okose 231111

District: Ikirun

Dagbolu 231108
Ikirun 231108
Jagun 231108
Oluode 231108
Saba 231108

District: Obagun

Abule Bale 231109
Abule Ologoro 231109
Aogun 231109
Eesa Oke Suru 231109
Igbo Ilamu 231109
Igbo Iroko 231109
Obagun 231109
Oke Ogun 231109
Olorunsogo 231109

District: Otan Aiye -Gaaju

Otan aiyebaju 231119
Township 231119