Gwale is a Local Government Area in Kano State, Nigeria. Gwale Local Government is one of the 44 Local Government Areas of Kano State.

District: Dala (Rural)

Aburawa 700103
Bafin/Ruwa 700103
Dadankaya 700103
Dandunshi 700103
Fuska Arewa 700103
Gandu 700103
K/Lunkwi 700103
K/Waika 700103
Man/Ladan 700103
Tudun Yola 700103
Waika 700103
Yalwa 700103
Yan/Tandu 700103