Garun Malam is a Local Government Area in Kano State, Nigeria. Garun Malam Local Government is one of the 44 Local Government Areas of Kano State.

District:  Garun Malam

Agawa 711103
Chiromawa 711103
Dumati 711103
Durawar Sallan 711103
Garun Babba 711103
Garun Malam 711103
Jobawa 711103
Kuiwe Dan Maura 711103
Yadakwari 711103
Yanabawa 711103
Zango 711103