Ughelli North is a Local Government Area of Delta State, Nigeria. Ughelli North Local Government is one of the 25 Local Governments of Delta State.

District: Agbarha

 TOWN   ZIP CODE
Agbaide 333106
Agbarha-Otor 333106
Aghalokpe 333106
Awirha 333106
Edjeba 333106
Edjekemevor 333106
Edoide 333106
Ehwahwa 333106
Esemagidi 333106
Etefe 333106
Gana 333106
Idjerhe 333106
Ihwredju 333106
Imiroje 333106
Oghara 333106
Ogorode 333106
Okpara 333106
Omakoghwre 333106
Omavovwe 333106
Ophori 333106
Oteri 333106
Otokutu 333106
Owevwe 333106
Saniko 333106
Ujovwre 333106

District: Agbarho

 TOWN   ZIP CODE
Ehwerhe 333110
Ekrerhavwe 333110
Ikweghwu 333110
Iteregbi 333110
Oguname 333110
Ohrerhe 333110
Okan 333110
Okorikpere 333110
Ophori 333110
Orho-Agbarho 333110
Orhokpokpo 333110
Oviri 333110
Ughwughelli 333110
Uvwiama 333110
Uvwiamuge 333110

 District: Evwreni

 TOWN   ZIP CODE
Erhurigbedi 333108
Evwreni 333108
Ivwrorode 333108
Iwrorha 333108
Unenurhie 333108

District: ogor

 TOWN   ZIP CODE
Ejekota 333107
Ogor 333107
Otogor 333107
Oviri 333107
Ovwodokpokpo 333107

District: Orogun

 TOWN   ZIP CODE
Aragba 333111
Eboh 333111
Ekrijezue 333111
Emonu 333111
Erhobaro 333111
Idjerhe 333111
Igbuku 333111
Imodje 333111
Obodeti 333111
Okoh-Idiopha 333111
Onyobru 333111
Orhokpokpo 333111
Orhomuru 333111
Orogun 333111
Otorho-Orogun 333111
Ovara-Umusu 333111
Ovara-Unukpo 333111
Sanubi 333111
Ugono 333111
Uzuaka 333111

District: Owheru

 TOWN   ZIP CODE
Agadama 333109
Aghanubi 333109
Akabanisi 333109
Avwon 333109
Erhuigbedi 333109
Erhuruwe 333109
Iwre-Egbo 333109
Ogode 333109
Oguname 333109
Ohoro 333109
Ophori-Uwedjor 333109
Ophrororo 333109
Oreba 333109
Owarovwon 333109
Uwheru 333109
Uwriche 333109
Uyode 333109

District: Ughelli

 TOWN   ZIP CODE
Afiesere 333105
Ekiugbo 333105
Ekrejebor 333105
Eruemukobwarien 333105
Iwhrekpokpo 333105
Iwhremaragha 333105
Iwhremaro 333105
Iwhreneneiwhreorie 333105
Ododegho 333105
Odovie 333105
Ofuoma 333105
Ogbovwan 333105
Ohwaro 333105
Oteri 333105
Otorwodo 333105
Uduere 333105
Ughelli 333105
Ujode 333105