Sakwa is a Local Government Area of Bauch State. Sakwa Local Government Area is one of the 23 Local Government Areas of Bauchi State.

Aburbur 752105
Adamante 752105
Adishin 752105
Agoguma 752105
Agon 752105
Agusha 752105
Aishi 752105
Akeza 752105
Alagarno 752105
Alangawari 752105
Alari 752105
Alganari 752105
Alhajeri 752105
Amalewa 752105
Amar Mari 752105
Anamo 752105
Andama 752105
Ariri 752105
Aririn Sakwa 752105
Asake 752105
Asurbun 752105
Atakuya 752105
Babbadige 752105
Babuwuri 752105
Badagana 752105
Bagalu 752105
Bagam 752105
Bakari 752105
Bakatuma 752105
Balkiri 752105
Barnesu 752105
Barwari 752105
Barwarin Kudu 752105
Bima 752105
Bindiri 752105
Bulagana 752105
Bulturi 752105
Bursali 752105
Caldimari 752105
Chibiyayi 752105
Chirimari 752105
Cnacharam 752105
Dagumani 752105
Dala-Dagum 752105
Damewa 752105
Damodi 752105
Dasare 752105
Daudiri 752105
Daushe 752105
Daya 752105
Disini 752105
Dudduru 752105
Dugumani 752105
Dukawa 752105
Dukkuri 752105
Fagimari 752105
Fiyo Fiyo 752105
Fuchukuwa 752105
Futti’ 752105
Gadai 752105
Gaguimari 752105
Gara 752105
Garin Gami 752105
Garin Malam 752105
Garunfaram 752105
Gasakakum 752105
Gatashiya 752105
Gatuma 752105
Gauya 752105
Gayambo 752105
Gujarma 752105
Gumai 752105
Gurara 752105
Gurka 752105
Gwalalun 752105
Jajeri 752105
Jalkatari 752105
Jalkatari 752105
Jama`Aren Katagum 752105
Jandago 752105
Jatauri 752105
Jedde 752105
Jolga 752105
Jujjin 752105
Juliahi 752105
Jumbori 752105
Jundu 752105
Kachan 752105
Kadabdu 752105
Kadirawa 752105
Kafin Larabawa 752105
Kagummaje 752105
Kajawai 752105
Kameme 752105
Kankaleri 752105
Karayan 752105
Kaskindin 752105
KATAGUM 752105
Kauneri 752105
Kirchubuwa 752105
Kizir 752105
Kore Mabbi 752105
Kuduban 752105
Kukawa 752105
Kwayamri 752105
Ladari 752105
Lafarmari 752105
Lariye 752105
Lodiyo 752105
Machanguwa 752105
Madufa 752105
Mai Kore 752105
Mainako 752105
Mainari 752105
Maiwa 752105
Makawa 752105
Makintari 752105
Maluri 752105
Manawaski 752105
Mandamari 752105
Mara 752105
Maraba Gumai 752105
Marakawa 752105
Masaje 752105
Migiya 752105
Mur-Mur 752105
Nduya 752105
Ragwaram Da`u 752105
Ragwaram Tankwali 752105
Rajuwa 752105
Sabakuwa 752105
Sabon Gari 752105
Sabon Garin Sakwa 752105
Sabon Sara 752105
Sade 752105
Saidiri 752105
SAKWA 752105
Sandi Galau 752105
Sansan 752105
Santalmari 752105
Saradugum 752105
Sutuwa 752105
Tabbasu 752105
Tadire 752105
Tagoyo 752105
Talbarin Bare Bari 752105
Talbarin Fulani 752105
Tashena 752105
Tatije 752105
Tello 752105
Tijjane 752105
Tikirje 752105
Tubsiga 752105
Turari 752105
Wareki 752105
Wasari 752105
Zainameri 752105
Zamaramari 752105
Zango 752105
Zaratku 752105
Ziga 752105
Zinah 752105

Zaki

Aburbur 752105
Adamante 752105
Adishin 752105
Agoguma 752105
Agon 752105
Agusha 752105
Aishi 752105
Akeza 752105
Alagarno 752105
Alangawari 752105
Alari 752105
Alganari 752105
Alhajeri 752105
Amalewa 752105
Amar Mari 752105
Anamo 752105
Andama 752105
Ariri 752105
Aririn Sakwa 752105
Asake 752105
Asurbun 752105
Atakuya 752105
Babbadige 752105
Babuwuri 752105
Badagana 752105
Bagalu 752105
Bagam 752105
Bakari 752105
Bakatuma 752105
Balkiri 752105
Barnesu 752105
Barwari 752105
Barwarin Kudu 752105
Bima 752105
Bindiri 752105
Bulagana 752105
Bulturi 752105
Bursali 752105
Caldimari 752105
Chibiyayi 752105
Chirimari 752105
Cnacharam 752105
Dagumani 752105
Dala-Dagum 752105
Damewa 752105
Damodi 752105
Dasare 752105
Daudiri 752105
Daushe 752105
Daya 752105
Disini 752105
Dudduru 752105
Dugumani 752105
Dukawa 752105
Dukkuri 752105
Fagimari 752105
Fiyo Fiyo 752105
Fuchukuwa 752105
Futti’ 752105
Gadai 752105
Gaguimari 752105
Gara 752105
Garin Gami 752105
Garin Malam 752105
Garunfaram 752105
Gasakakum 752105
Gatashiya 752105
Gatuma 752105
Gauya 752105
Gayambo 752105
Gujarma 752105
Gumai 752105
Gurara 752105
Gurka 752105
Gwalalun 752105
Jajeri 752105
Jalkatari 752105
Jalkatari 752105
Jama`Aren Katagum 752105
Jandago 752105
Jatauri 752105
Jedde 752105
Jolga 752105
Jujjin 752105
Juliahi 752105
Jumbori 752105
Jundu 752105
Kachan 752105
Kadabdu 752105
Kadirawa 752105
Kafin Larabawa 752105
Kagummaje 752105
Kajawai 752105
Kameme 752105
Kankaleri 752105
Karayan 752105
Kaskindin 752105
KATAGUM 752105
Kauneri 752105
Kirchubuwa 752105
Kizir 752105
Kore Mabbi 752105
Kuduban 752105
Kukawa 752105
Kwayamri 752105
Ladari 752105
Lafarmari 752105
Lariye 752105
Lodiyo 752105
Machanguwa 752105
Madufa 752105
Mai Kore 752105
Mainako 752105
Mainari 752105
Maiwa 752105
Makawa 752105
Makintari 752105
Maluri 752105
Manawaski 752105
Mandamari 752105
Mara 752105
Maraba Gumai 752105
Marakawa 752105
Masaje 752105
Migiya 752105
Mur-Mur 752105
Nduya 752105
Ragwaram Da`u 752105
Ragwaram Tankwali 752105
Rajuwa 752105
Sabakuwa 752105
Sabon Gari 752105
Sabon Garin Sakwa 752105
Sabon Sara 752105
Sade 752105
Saidiri 752105
SAKWA 752105
Sandi Galau 752105
Sansan 752105
Santalmari 752105
Saradugum 752105
Sutuwa 752105
Tabbasu 752105
Tadire 752105
Tagoyo 752105
Talbarin Bare Bari 752105
Talbarin Fulani 752105
Tashena 752105
Tatije 752105
Tello 752105
Tijjane 752105
Tikirje 752105
Tubsiga 752105
Turari 752105
Wareki 752105
Wasari 752105
Zainameri 752105
Zamaramari 752105
Zango 752105
Zaratku 752105
Ziga 752105
Zinah 752105