District: Kiyawa

Akar 720102
Andaza 720102
Balago 720102
Chiromawa 720102
Duhuwa 720102
Dungu 720102
Fake 720102
Fiya 720102
Garkon Alli 720102
Gurduba 720102
Gurum Bakin Gari 720102
Haddori 720102
Karfawa 720102
Katanga 720102
Katuka 720102
Kiyawa 720102
Kumi 720102
Kwanda 720102
Maje 720102
Mazazzaga 720102
Sabon Gari 720102
Shuwarin 720102
Tsurma 720102
Tunanan 720102
Turho 720102