Karasuwa is a Local Government Area in Yobe State, Nigeria. Karasuwa Local Government is one of the 17 Local Government Areas of Yobe State.

Towns Zip Codes
Bukarti 630103
Fajiganari 630103
Garin Gawo 630103
Garu-Guna 630103
Gasma 630103
Jaji-Maji 630103
Karasuwa 630103
Waro 630103
Yajiri 630103