Ijero Ekiti is a town in Ekiti State of Nigeria in West Africa. “Ijero Ekiti” refers to a common thought or mutual understanding which is situated in the northwest part of Ekiti State. Ijero Ekiti is the headquarters of Ijero Local Government since 1976. Check out the zip code of jero Ekiti below

Ijero-Ekiti LGA Zip Codes .

DISTRICT  ZIPCODE
Afale 372102
Ara 372102
Ayegunle Rd 372102
Baba Orioke 372102
College Rd 372102
Epe 372102
Epe Rd 372102
Ijero Rd 372102
Iloro 372102
Ipoti Rd 372102
Oke Igi 372102

District: Ayegunle-Ekiti

 DISTRICT  ZIPCODE
Idao 372108
Ilukuno 372108
Iroko 372108
Temidire 372108

District: Ijero-Ekiti

 DISTRICT  ZIPCODE
Aba-Owa Ajero 372101
Abatuntun 372101
Abedi 372101
Aboro 372101
Ajebandele 372101
Ajeje 372101
Arun 372101
Balaloro 372101
Boriowo 372101
Eyigbo 372101
Irapa 372101
Jubili 372101
Odo Oye 372101
Odo-Ese 372101
OkeAsa Farm-Stead 372101
Okelogbo 372101
Okoto 372101
Ologbodudu 372101
Saloro 372101

District: Ikoro

 DISTRICT  ZIPCODE
Ajioku 372104
Arapate 372104
Epe 372104
Iparako 372104
Kajola 372104
Kanga & Alatarite 372104
Lare 372104
Odo Ikoro 372104
Oke Ogboni 372104
Oke Oja 372104
Oke Oko 372104
Olosun 372104
Osan 372104
Osun 372104
Otun 372104
Panu 372104
Saloro 372104
Soso 372104

District: Iloro Ekiti

 DISTRICT  ZIPCODE
Ijurin 372109
Iloro 372109

District: Ipoti-Ekiti

 DISTRICT  ZIPCODE
Ajana Owa 372103
Ijero Rd 372103
Ile Olope Rd 372103
Iloro Rd 372103
Oke Adetila 372103
Oke Eisinkin 372103
Omolewa 372103
Surulere 372103
Ajana Owa 372103
Ijero Rd 372103
Ile Olope Rd 372103
Iloro Rd 372103
Oke Adetila 372103
Oke Eisinkin 372103
Omolewa 372103
Surulere 372103