Ijebu Ode local government area is located in Ogun state. It is also close to Lagos and the Atlantic ocean. It is a historic town and is home to more than 200,000 people. The Ijebus are great business inclined people.  Check out the zip codes of Ijebu Ode below

District: Ijebu Ode

Town           Zip Code
Abapawa 120101
Agbowa 120101
Agoro 120101
Akata 120101
Asenba 120101
Atakobo 120101
Atiba 120101
Egba 120101
Ereji 120101
Erigo 120101
Erinlu 120101
Esuru 120101
Gbawojo 120101
Idi Mmango 120101
Idona 120101
Ifido 120101
Iganke 120101
Igara 120101
Igasa Odo 120101
Igbeba 120101
Igbogun 120101
Igbokutu 120101
Iillses 120101
Ijebu -Ode 120101
Ikangba 120101
Ikoto 120101
Ilone 120101
Iloti 120101
Imagbonlmegun 120101
Imodi 120101
Imosan 120101
Imowe 120101
Imowo 120101
Iperin 120101
Irawon 120101
Isade 120101
Isiwo 120101
Itabu 120101
Itamarun 120101
Iwesi 120101
Lapara 120101
Latugun 120101
Maraika 120101
Mobalufon 120101
Odo – Ajatun 120101
Odo – Ladenusi 120101
Odo -Deyo Isiwo 120101
Odo Epo 120101
Odo Lataye 120101
Odo- Akata 120101
Odoaiye 120101
Odokobiara 120101
Odolayanra 120101
Odolewu 120101
Odomolasa 120101
Odonoko 120101
Odosengbu Ajano 120101
Odosenlu 120101
Oke – Owe 120101
Oke -Oke 120101
Oke Eri 120101
Oke Lifete 120101
Okemoyin 120101
Omidudu 120101
Omodo 120101
Onala -Odoasonyin 120101
Ososa 120101