Gwiwa is a Local Government Area in Jigawa State, Nigeria. Gwiwa Local Government is one of the 27 Local Government Areas of Jigawa State.

District: Gwiwa

Buntusu 705105
Daabi 705105
Darina 705105
Firjin Yamma 705105
Guntai 705105
Gwiwa 705105
Korau 705105
Korayel 705105
Saum Sainawa 705105
Shafe 705105
Yola 705105