Gamawa is a Local Government Area of Bauchi State, Nigeria. Gamawa shares a border Yobe State in the east. The predominant ethnic group of Gamawa includes the Hausa and Fulani people.

Here are postcodes for Gamawa LGA:

Gamawa Town

Location Postcode
Galjiri-Nainawa 752106
Kafiremi 752106
Lariski 752106
Gamawa 752106
Kaisawa Dole 752106
Maiduguri 752106
Gangawa 752106
Kaisawan Yamma 752106
Mainari 752106
Garin Gerumi 752106
Kalgiri 752106
Mainari Karaguwa 752106
Gayau 752106
Karganemi 752106
Malumri 752106
Gayau Sengo 752106
Kekeno 752106
Manaba 752106
Geshi 752106
Kogga 752106
Manawango 752106
Getattara 752106
Kore 752106
Meleri 752106
Gidameri 752106
Kukadi 752106
Sabayo 752106
Inkiwari 752106
Kukayasku 752106
Sabongari 752106
Jaberen Jauro Auta 752106
Kulusku 752106
Sagwai 752106
Jadori (Karba) 752106
Kuncikinni 752106
Sansan 752106
Jajiri 752106
Kundiya 752106
Supa 752106
Dallarin Gabas 752106
Jungudori 752106
Kutunas 752106
Tamazza 752106
Dallarin Yamma 752106
Kachachari 752106
Kwaddam 752106
UmarriJaberen Jauro Sale 752106
Dauduri 752106
Kachallari 752106
Lafiyari 752106
Abusta 752106
Adabda 752106
Alagarne 752106
Amarchari 752106
Amarchiyari 752106
Ariya’Garin Lamido Bangi 752106
Biriri 752106
Bitori 752106
Bordedel 752106
Bukurami 752106
Bumiyami 752106
Bundujaru 752106
Dafsomari 752106

Udubo

Location Postcode
Samo 752107
Wabu 752107
Sara 752107
Wailawo 752107
Shalum 752107
Yaba 752107
Shanga 752107
Yalwa 752107
Mabani 752107
Sharifuri 752107
Yarimari 752107
Magajeri 752107
Shuwari 752107
Yola 752107
Majimba 752107
Suduwari 752107
Yuri 752107
Majiri 752107
Taffi 752107
Zawa 752107
Majumba 752107
Taragi 752107
Zindiwa 752107
Malamfateri 752107
Taranka 752107
Zumbuku 752107
Marana 752107
Tarmasuwa 752107
Markaderi 752107
Tonde 752107
Mashuwa 752107
Tufferi 752107
Nahuta 752107
Turakiri 752107
Nainawa 752107
Udube 752107
Raga 752107
Umeri 752107
Garin Manu Nomari 752107
Jejiri 752107
Ladelade 752107
Garin Umaru Shaiya 752107
Jimina 752107
Lariye 752107
Garin Gordi 752107
Garin Yawaram 752107
Joyawo 752107
Lugagu 752107
Garin Janbiri 752107
Garuwa 752107
Kachallari 752107
Lukkugal 752107
Garin Jaure Shehu 752107
Garwa 752107
Kankare 752107
Garin Jauro Gashi 752107
Gassgaya 752107
Karakafchi 752107
Garin Jauro Hamza 752107
Gayawa 752107
Karshumma 752107
Garin Ja`oji 752107
Geledori 752107
Kasuwa 752107
Garin Kerma 752107
Gurbana 752107
Katsimawa 752107
Garin Kure 752107
Gurbana Majam 752107
Kesa 752107
Garin Kwano 752107
Guruttu 752107
Kichakki 752107
Garin Kwasam 752107
Gwarbatu 752107
Kore 752107
Garin M. Jumba 752107
Harderi 752107
Kuda 752107
Garin Makama 752107
Jadokokana 752107
Kuluwa 752107
Garin Makau 752107
Jarmari 752107
Kumbari 752107
Garin Malam 752107
Jarwa 752107
Kyaulori 752107
Agwado 752107
Bofel 752107
Fewadam’ 752107
Garin Dala 752107
Aido 752107
Boggajiga 752107
Gadiya 752107
Garin Galadima 752107
Alamaiko 752107
Bulaudo 752107
Gafure 752107
Alasari 752107
Buskuwa 752107
Gagarauri 752107
Bagalu 752107
Chaichai 752107
Gamboru 752107
Bagel 752107
Chunkani 752107
Ganalboji 752107
Bakata 752107
Dagaleri 752107
Gangaw 752107
Bakori 752107
Dallari 752107
Ganjiri 752107
Bambureri 752107
Dallol 752107
Garin Alhaji 752107
Banamari 752107
Dalmari 752107
Garin Babale 752107
Barawatari 752107
Damba 752107
Garin Babuga 752107
Barkewa 752107
Dambayel 752107
Garin Badawai 752107
Bauchiri 752107
Danchuwa 752107
Garin Bara 752107
Bauna 752107
Dankori 752107
Garin Bego 752107
Bilabirin 752107
Dauduri 752107
Garin Bikalawa 752107
Biriri 752107
Duwaru 752107
Garin Buda 752107