Ezza North is a Local Government Area of Ebonyi State, Nigeria. Ezza North Local Government is one of the 13 Local Governments of Ebonyi State.

District: Achara-Ezza

Abam 482105
Amebia 482105
Ekerigwe 482105
Ndiagu 482105
Ndioffia 482105
Ndufu Ukwuachi 482105
Ndufu-Amelu 482105
Ndufu-Azuinyirigwu 482105
Ngbogoroafunu 482105

District: AmaEzekwe

Agbakoro 842110
Eguefium 842110
Iddao 842110
Ndegeazu 842110
Nudufu 842110
Omege 842110

District: Amagu

Amagu 482115
Ekwetekwe 482115
Ekwurukwu 482115
Enyim 482115
Igbeagu 482115
Ikwerikwo 482115
Isiofffia 482115
Ndufu Ndeguazu 482115
Odeligbo 482115
Ohaigbo 482115
Ohaoffia 482115
Okeagba 482115
Oshugbo 482115
Ugbodo 482115
Ugbonia 482115

District: Amana

Agbakoro 482104
Agbamegidi 482104
Aghamehu 482104
Amefi 482104
Egogbo 482104
Eguazuwhu I 482104
Ndeguazu 482104
Ndiagu Okaria 482104
Ndufu 482104
Ohaike 482104
Ohuoguazuwhu II 482104
Okaria 482104
Tatakwu 482104

District: Amawula

Effium 482117
Egwudilegu 482117
Nkporume 482117
Umuefi 482117

District: Amazu

Amuda 482101
Enyima 482101
Ndiaguazu 482101
Ndufu I 482101
Ndufu II 482101
Ngbo 482101
Ntezi 482101
Omege 482101
Onoffia 482101
Onueke 482101

District: Ameka

Amagim 482109
Amalekwune 482109
Amaogwe 482109
Ihoto 482109
Ndiaguazu-Amajim 482109
Ndiaguazu-Amalekwune 482109
Ndufu-Amalokwune 482109

District: Amuda

Ikeregu 482121
Ojorokpo 482121

District: Amudo

Agbaja 482111
Akwunagu 482111
Anyadilogu 482111
Equinyima 482111
Ndiagu 482111
Ndueguazu 482111
Nduwhu 482111
Odoko 482111
Ohetekwe 482111
Okpagu 482111

District: Ekka

Azu-Ugwu 482102
Azuakparata 482102
Egu Eke 482102
Ekka Village 482102
Intergration 482102
Ndiagu 482102
Ndufu 482102
Ugrodo 482102

District: Ezzama

Ameta 482112
Ekelebi 482112
Ishieke 482112
Ndiagakp 482112
Ndiagu 482112
Ohanya 482112
Okaleka-Opazeka 482112
Onicha 482112
Onunwafor 482112
Orokonu 482112

District: Ikwato Idembia

Amaparata 482106
Azueseikpa 482106
Azuide 482106
Inyimagu 482106
Ndiagu 482106
Ndufu-Ide 482106
Ngambo 482106
Ochuhuagba 482106
Odagere 482106
Ohaffia 482106
Ohage 482106
Ohangbe 482106
Onugbo 482106
Onuorieagu 482106
Ugwuogo 482106
Ugwuogo Agu 482106

District: Inyere

Amagu 482114
Umuechem 482114
Umuefi 482114
Umuobi 482114

District: Nkomoro

Agbakoro 482119
Azuafor 482119
Igweledoha 482119
Ndeguazu 482119
Obike 482119
Ohinya 482119
Omegu 482119
Onuafor 482119
Udenyi 482119

District: Nsokara

Amachi 482116
Amaefi 482116
Ameka 482116
Egwudinagu 482116
Ekebengwene 482116
Ekwetekwe 482116
Igweledoha 482116
Izekwe 482116
Ohankwu 482116
Omege 482116

District: Okffia

Agukwuchie 482113
Ananchi 482113
Azuagu 482113
Azuide 482113
Enigwe 482113
Evirigu 482113
Ezufu 482113
Igwefere 482113
Ndiaguazu 482113
Nwakparata 482113
Obioma 482113
Odagere 482113
Ofutu 482113
Ogbenu 482113
Oguzaraonweya 482113
Ojiegbo 482113
Okalieru 482113
Onuagbonyi 482113
Uhuagba 482113

District: Oriuozor

Umuezeali 482103
Umuezekwe 482103
Umuigboke 482103
Umuome 482103
Umuouru 482103

District: Ugboji

Achiagu 482108
Akpurata 482108
Azuinyima 482108
Ebushike 482108
Mgbalibe 482108
Ndiegu 482108
Obaju 482108
Ogbojiegu 482108
Ohuola 482108
Onunworie 482108

District: Umue-Ezeoka

Ekwetekwe 482120
Ndegu 482120
Ndeguazu 482120
Udenyi 482120

District: Umueze-Koha

Anyagharigwe 482122
Ededegu 482122
Ndeagazu 482122
Ohatekwe 482122
Okaleru 482122
Okposi 482122
Omege 482122
Oshiegbe 482122
Owunweke 482122
Ugbona 482122

District: Umunw-Agu

Agbakoro 482107
Akpugo 482107
Amagbia 482107
Enurim 482107
Enya-Gharaigwe 482107
Enyadilogu 482107
Eziga 482107
Ndufu 482107
Odagere 482107
Omaji 482107
Omege 482107
Orogbodo 482107
Orokome 482107

District: Umuoga-Hara

Enyim 482118
Ndiaguazu 482118
Oghara Ugo 482118
Okposi 482118