Ebonyi is a Local Government Area in Ebonyi State, Nigeria. Ebonyi Local Government is one of the 13 Local Government of Ebonyi State.

District: Amachi

Abakaliki (RURAL) 480101
Agalegu 480101
Akpanya 480101
Ameta 480101
Egwudulegu 480101
Ete 480101
Ibom 480101
Ijaga 480101
Izzilokwo 480101
Mgbabeluzor 480101
Ndeboshi-Oku 480101
Ndingwutu 480101
Ndiofutu 480101
Ndiudara 480101
Ndoketa 480101
Ndugbaleze 480101
Nwanwu 480101
Obeagu 480101
Ochobu-Okum 480101
Ofioku 480101
Ogbuchia 480101
Ohabele 480101
Okoria 480101
Onyikwa 480101
Onyirigbo 480101
Uburu 480101
Uwarem 480101

District: Amagu

Agalegu I 480107
Agalegu II 480107
Agukpobe 480107
Alibaruhu 480107
Amachi-Amagu 480107
Amachi-Onuteta 480107
Amechara 480107
Amegu-Onicha 480107
Amike 480107
Eketube 480107
Enwuagba 480107
Enyibuchiri 480107
Ezza Inyi 480107
Ezza-Ebia I 480107
Ezza-Ebia II 480107
Igbegu-Amagu 480107
Ishiagu 480107
Magu-Amagu 480107
Mgbalukwu-Amagu 480107
Ndiakochi 480107
Ndiegbe 480107
Ndieze-Amagu 480107
Ndinwamini 480107
Ndiube 480107
Nwafo-Ogu 480107
Obegu Ebia 480107
Obulechi 480107
Oferekpe 480107
Ohamini I 480107
Ohamini II 480107
Okpitumo-Amangu 480107
Okpuru Egbu 480107
Okwefurike 480107
Olua 480107
Opamma 480107
Orizo 480107

District: Edda

Abarigwe 480106
Efunefune 480106
Ibula 480106
Ime Abali 480106
Iyariya 480106
Izziakpo 480106
Ndi Anamacha 480106
Ndiekpe 480106
Ndiofutu 480106
Oberu 480106
Obovu 480106
Ogada 480106
Ohatekwe 480106
Okaria 480106
Okaria-Echi 480106
Okpoduma 480106
Onu Akpara 480106
Oshimaka 480106
Otam 480106

District: Ishieke

Abarigwe 480108
Alibaruhu 480108
Anyadulogu 480108
Edomia 480108
Egwudilegu 480108
Ekebeligwe 480108
Enyibichiri 480108
Ezza Ofu 480108
Idembia 480108
Ikelegu 480108
Ishihumini 480108
Ishile 480108
Izenyi 480108
Nchokefu 480108
Ndiabo Ofoke 480108
Ndiefi 480108
Ndiogodo Aba 480108
Ndiogodo Idoko 480108
Ndioke 480108
Obodo 480108
Ochekwu 480108
Odomoke 480108
Oferekpe 480108
Ogbuyaroku 480108
Ohatekwe 480108
Ojiegbe 480108
Okpoduma 480108
Omorodu 480108
Onyirigbo 480108
Oumini 480108
Ugbana 480108
Ugbovo 480108

District: Izzi Unuhu

Abia 480103
Agalegu 480103
Alike Agbaja 480103
Amaechara-Nkaleke 480103
Ameta 480103
Amozo 480103
Ananchi-Nkaleke 480103
Azama-Agbaja 480103
Azu-Uda-Echara 480103
Azuebirigba-Agbaja 480103
Azugwu-Agbaja 480103
Azuiyokwu-Agbaja 480103
Echjara-Unuhu 480103
Eguagu-Agbaja 480103
Ekaeru-Inyimagu 480103
Ezia-Agbaja 480103
Ihweokpu-Nkaleke 480103
Mgbabo 480103
Ndiebo-Nkaleke 480103
Ndieze-Nkaleke 480103
Ndinwinyima-Echora 480103
Ndiokwase-Echara 480103
Ndizze-Agbaja 480103
Obulechi-Agbaja 480103
Obulechi-Nkaleke 480103
Odiofia-Echara 480103
Ofe-Iyi-Okwu 480103
Okwefurike 480103
Omege-Nkaleke 480103
Unagboke-Inyimagu 480103

District: Nkaleke Achara

Alibaruhu 480102
Amachi 480102
Amagu 480102
Eke 480102
Ekebe 480102
Ekejube 480102
Enwu Agba 480102
Enwumini 480102
Enyiagba 480102
Enyibuchiri 480102
Ete 480102
Item 480102
Mbamini 480102
Ndi Ekpe 480102
Ndibulofia-Echara 480102
Ndiochi-Igbo 480102
Ndiugbala 480102
Ndiukabi 480102
Nkoroma 480102
Nwofo-Ogu 480102
Obegu-Okpe 480102
Ofia Ube 480102
Oguzaruonmeya 480102
Ojiegbe 480102
Ojienya 480102
Okaria 480102
Okpanku 480102
Okwefurike 480102
Okworeka 480102
Omege 480102
Onyikwa 480102
Oponma 480102
Otam 480102
Oterufie 480102
Ozibo 480102
Uburu 480102
Ugbo-Enyim 480102
Ukpachachia 480102
Umuigwe 480102

District: Nkaleke Echara

Aba 480104
Azu-Oji-Ntezi Aba 480104
Azu-Uda-Eda-Echora 480104
Echi Aba 480104
Edufu Akparata 480104
Ezilulo-Eda Echara 480104
Ishi Nwachi-Ntezi 480104
Mbukobe-Ntezi Aba 480104
Mgbabo Echara 480104
Ndebe Oko Onuoha 480104
Ndebo Abaofia 480104
Ndebo Ede-Echara 480104
Ndebo-Mgbabo-Echara 480104
Ndebo-Opfunyionu 480104
Ndu Ak-Eda Echara 480104
Nedbo-Aghamohu 480104
Nkebe-Opfunyionu 480104
Ntezi Aba 480104
Obegu Oroke Onuoha 480104
Obegu-Aba Onu-Oji 480104
Obegu-Aba-Ekpido 480104
Obegu-Abaofra 480104
Obegu-Aghamehu 480104
Obegu-Opfunyionu 480104
Ogboji Aba 480104
Ogegu- 480104
Okpuizumo 480104
Udeku Aba 480104

District: Okpui-Tumo

Agundzu 480105
Ameji 480105
Azuabe 480105
Azuoto 480105
Echegu Nkaleke 480105
Edda Abarigwe 480105
Efugbo 480105
Egwuagu 480105
Egwuagu Ndegu 480105
Ephuenyia 480105
Erueke 480105
Igidiagu 480105
Izekwe 480105
Mba-Offia 480105
Nchegbu 480105
Ndebo-Odeligbo 480105
Ndechi 480105
Ndi-Igboke 480105
Ndiaja 480105
Ndialo 480105
Ndimbam 480105
Ndioduma 480105
Ndioke 480105
Ndiokenyi 480105
Nkaleke 480105
Obusia-Amechi 480105
Odeligbo-Ndegu 480105
Ohatekwe 480105
Okpanku 480105
Omege 480105
Ovuoba 480105
Ubegu-Odeligbo 480105
Ubegu-Omege 480105
Uwalakabe 480105