Dambam local government area can be found in Bauchi state. The headquarters is in town of Dambam. It has a population of more than  150,000.

Dagauda

Arku 752102
Banjine 752102
Chinade 752102
Dagada 752102
Damo 752102
Gadau 752102
Gargawa 752102
Garin Chiroma 752102
Husami 752102
Kwafwaf 752102
Lailai 752102
Luchambi 752102
Lumbo 752102
Manawachi 752102
Taiyu 752102
Yayarin Fulani 752102
Zaura 752102

Dambam

Bale 752101
Birniwa 752101
Carai 752101
Catahe 752101
Dambam 752101
Durwari 752101
Fagam 752101
Gargawa 752101
Garuza 752101
Gurbana 752101
Gwala 752101
Kaderi 752101
Kaigamari 752101
Lelawari 752101
Madawai Garga 752101
Ningo 752101
Tingariye 752101
Wahu 752101
Wakili 752101
Wurobundu 752101
Yanda 752101
Yayari 752101
Zaure 752101
Zobali 75210

Jalam

 

Dibo 752103
Dinchi 752103
Dul 752103
Janda 752103
Nahuta 752103
Shudi 752103
Tudun Wada 752103