Charanchi is a Local Government Area in Katsina State, Nigeria. Charanchi Local Government is one of the 34 Local Government Areas of Katsina State.

District: Charanchi

Banye 822104
Charanchi 822104
Dafara 822104
Doka 822104
Ganuwa 822104
Kadanya 822104
Koda 822104
Kumuye 822104
Kuraje 822104
Maje 822104
Radda 822104
Safana 822104
Tsakatsa 822104
Tsaski 822104
Yaruku 822104