Amuwo Odofin Local government Area is located in Lagos state. It has more than 1,000,000 residents and has a large trade zone and market. Check out the zip codes of Amuwo Odofin below.

District: Amuwo odofin

Town        Zip Code
Agboju 102102
Alakija 102102
Amuwo Odofin 102102
Etegbin 102102
Ibese 102102
Ilado Odo 102102
Masamasa 102102
Old Ojo Road 102102
Oluti 102102
Owode 102102

District: Trade fair complex

Town        Zip Code
Abagbo 102101
Abule Ade 102101
Abule Aka 102101
Abule Aliu 102101
Abule Aregbe 102101
Abule Osun 102101
Ade Village 102101
Agaja 102101
Agaja Asani 102101
Agala 102101
Agonu 102101
Ajangbadi 102101
Alaba 102101
Egan 102101
Etegbin 102101
Iba 102101
Ibese 102101
Ibode 102101
Idoluwo 102101
Ifako 102101
Igbede 102101
Igboelerin 102101
Ijanikin 102101
Ikare 102101
Ikotun (Ojo) 102101
Ilase 102101
Ilogbo 102101
Irewe 102101
Moba 102101
Ojo Town 102101
Okokomaiko 102101
Omomo Meta 102101
Sagbokij 102101
Tafi 102101
Trade fair complex 102101