Ajingi is located in Kano state. It is a local government area headquartered in Ajingi town.

Checkout the zip code of Ajingi below

District: Ajingi

Ajingi 713103
Balare 713103
Chula 713103
Dabir-Karawa 713103
Dagaji 713103
Dundun 713103
Fagawa 713103
Fulatan 713103
Gafasa 713103
Gurduba 713103
Jiyaiya 713103
Kara Makama 713103
Kunkurawa 713103
Kwari 713103
Kyaberi 713103
Sakalawa 713103
Toranke 713103
Ungwar Bai 713103
Yanwawa 713103
Zagon Gulya 713103